Κυριακή 25 Μαΐου 2008

ΕΠΙΘΕΤΑ ΛΑΣΤΑΙΩΝ

 1. Αγράφας, Αρβαλής, Αργυρόπουλος
 2. Γκριλαίοι
 3. Δανασαίοι (Λαδαίοι, Σιαχαμαίοι, Κατσιάς)
 4. Δαριωταίοι (έκ Δάρα-Νάσων)
 5. Ζαβαίοι έξ Αγριδακίου Μυλάοντος
 6. Καραμπελαίοι-Καρκουλαίοι
 7. Κόλλιας (εκ Σέρβου)
 8. Κουριζαίοι
 9. Κουτρομπαίοι
 10. Κουφόπουλοι (Λούζος, Ψιουραίοι)
 11. Λασκαραίοι (εκ Πυργακίου)
 12. Λιαραίοι
 13. Λιβάνης (εκ Μαγουλίανων)
 14. Ματσουκαίοι (Φιλαίοι, Κωνσταντόπουλοι, Ραμπαβιλαίοι)
 15. Μενταίοι (Κοκκαλιαραίοι, Κοτροτσαίοι, Ναρναίοι)
 16. Νικολάου (εκ Κερκεζί-Μεγαλοπολώς)
 17. Νικολόπουλοι (εξ Ανδρονίου-Λαμπείας) (Μπούρας, Μελιγκώνης)
 18. Ντουρταίοι (εξέλιπε) Σαρδέλης (εξέλιπε)
 19. Παπαγιαννόπουλος (εξέλιπε)
 20. Παπαζαφειρόπουλος (Σιεμπέκος)
 21. Πολυζωαίοι (Ψυλαίοι, Σαρανταίοι, Τραπαλαίοι) εκ Γαραντζής Ολυμπίας
 22. Ραλαίοι
 23. Ροζονάτος (Ρουμελιώτης την καταγωγή)
 24. Σεκεναίοι (Καγιανάς, Ρηγόπουλος)
 25. Σιαφαραίοι
 26. Ταραμαίοι (εκ Χρυσοβιτσίου-Χαρβαλαίοι)
 27. Τζιαβαραίοι (Λιακουσής)
 28. Τζιοβιλαίοι (Πετρόπουλοι, Παπαφιλόπουλοι, Παπαθανασίου, Γιαννακόπουλοι)
 29. Τζιρογιανναίοι
 30. Φόσιος εξέλιπε (Μαριτσαίοι)
 31. Φωτόπουλος (άκληρος της Τζοβίλης)
 32. Χριστόπουλος
 33. Ψόφοι (Παναγιωτακόπουλος, Αθανασιάδης
Η Λάστα και τα μνηνεία της (σελ. 85-87)
Ν.Λάσκαρη Πυργος 1902

Τετάρτη 21 Μαΐου 2008

ΠΑΝΗΓΎΡΙ ΛΑΣΤΑΣ


Την Κυριακή 29 Ιουνίου 2007 θα Πραγματοποιηθεί στην Λάστα μεγάλο πανηγύρι.
Το οργανώνει ο σύλλογος απανταχού Λαστέων ''ο άγιος Γεώργιος'' με συμμετοχή από Αθηνά, Χάβαρι και Πάτρα.